Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Trzeci Horyzont

CC 61

Created by

Writers Team

Zenith zwiastował nadejście nowej ery - horyzont rozkwitł ponownie. Trzy tuziny układów gwiezdnych, powiązanych przez los i wolę Ikon podróżowały razem w kierunku lepszej przyszłości. ...ale kiedy przybyli emisariusze, szczęśliwe dni dobiegły końca, a Ciemność między Gwiazdami na nowo powróciła do naszej świadomości...