Även om det finns flera små och större religioner över Thurian så är Olympia den som ligger i absolut majoritet, och då det finns en del bevis på att världen är skapad av dessa gudar så är det också denna som ligger till grund för alla de civiliserade samhällena som finns på jorden.

 

Det finns mycket information om en religion som kan skrivas ner, men även en del som prästerskapet självfallet håller för sig själv. Det mesta kommer hittas på denna sidan även om det kan behövas fyllas på från en annan vinkel någon gång ibland.

 

För invånarna i Thurian så spelar religionen en väldigt stor roll även i det vardagliga livet. Då gudarna har en stor påverkan i hur saker kan göras så är det viktigt att man ber till den relevanta guden om man känner sig minsta osäker på det man ska göra. Det är inte sällan som invånarna också kan få en liten hjälp på traven av en gud.

 

Det händer, även om det inte hör till vanligheterna att gudarna tar en skepnad av en människa och vandrar på jorden antingen bara för ett möte med någon eller ibland för att under längre stunder uppleva livet.