I Thurian så finns det olika typer av magi vilka alla har olika ursprung och syften.  

Arcana

Arcana är den renaste formen av magi där är, detta är samma magi som gudarna använder och den härstämmar från skapelsen av Thurian i vilken kraft och kaos tillsammans slagits samman och från.   Detta är en magi som måste för de "vanliga" kanaliseras genom ett verktyg så som en stav eller liknande.  

Divine

Detta är magi som kommer genom den gud som man kanaliserar. Gudens kraft samlar sig hos dig och låter dig utföra mirakel i dennes namn. Detta kan göra magin ytterst kraftfull men det är också beroende på vilken gudomlighet som man har kontakt med vad som kan göras.   Divine, eller gudomlig magi är en magi som härstammar från gudarna själva. Det är en indirekt arcana men som kommer genom gudarnas hjälp. För att komma åt denna så behöver man ha en god koppling till sin gud, och kan då få viss magi som de låter ge tillgång till.  

Primal

Den mest fundamentala formen av magi. Den kommer från träden, blommorna, vattnet och jorden omkring oss som under många år samlat ihop arcana som virvlat omkring vilket gör den svårtämjd men också otroligt kraftfull. För att komma åt denna behöver man kunskap, man behöver århundraden av träning för att bemästra den men den låter dig också övervinna de jordiska krafterna.