Inom Thurian finns det stora mängder av olika typer av vapen, rustningar och annat som man kan behöva handla i stora och små mängder.  

Även om det är viss variation mellan de olika regionerna vad som finns tillgängligt så är det lättare att ha den största delen samlat här. De områden och kanske även butiker som har ett annat utbud än "standard" som du hittar här finns såfall specificerade på de sidor som rör dessa.


Grunden för all handel inom Thurian utgår från templens ofta monopol på prägling av mynt av valörerna guld och silver. De flesta länder, ibland även på stadsnivå har olika typer av mynt och det är inte alltid som alla kan användas med varandra.

Länder och städer som använder helt egna mynt och inte accepterar andra är dock få, och enbart de där inte templen gemensamt står för präglingen.

 
Valör Utseende Värde i guld
Stater Ansikte av Zeus 1
Drakmer Ansikte av Hera 1/10
 

Handel och Crafting relaterade artiklar