Thurian

Skapat av

Writers Team

A group of gods from the human planes escapes thru a crack in space to take controll of a new world and build it to their own likings. A rpg-setting heavily influenced by greek mythology.   Designed for Genesys, and is expanding all as the game makes progress.

Vad är Thurian?


Thurian är en rollspelsvärd för spelsystemet Genesys som kommer att utarbetas mer och mer allt eftersom det spelas i den. Settingen är grovt influerad av grekisk mytologi och utspelar sig i ett alternativt tidspektrum är de grekiska gudarna genom en spricka i universum kunnat komma till världen.   Det är ett High-Fantasy spel, där magi finns i stora mängder men ändå mer restriktivt än i exempelvis DnD 5th.  

1765 TR


Det är 1765 TR (Thurian Reconing) och denna nya värld är inne på sitt 17e decenium av sin existens. Livet pågår ständigt som vanligt men den allmänna tron på gudarna blir mindre och mindre vilket också påverkar gudarnas kraft.   Med en mer och mer utspädd kraft så har de också mindre kontroll på universums balans, något som gör att nya och mindre kontrollerade raser av djur och växter bildas och frodas på Thurian.      
 

Thurian has 3 Följare