Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Zimerius

císařská rodina

Zimerius je rod pocházející ze severních zemí, konkrétně z území Tharronského knížectví. Vznikl zasnoubením Yssarova a Shirane, potomků čtyř vůdců spojeneckých kmenů, kteří svým sňatkem jako první převzali tharronské koruny. Tento rod se na trůnu drží už několik stovek let a významně se podílel na rozvoji celé Thiry. Aktuálně vládne Kredevskému království a tím i Thirskému císařství.  

Členové rodiny

  Adonis I. Zimerius   Arisa I. Zimerius   Arunn I. Zimerius   Divarmod I. Zimerius   Dorhann I. Zimerius   Dugfus I. Zimerius   Dugfus II. Zimerius   Haldifar Zimerius   Huna I. Zimerius   Jarran I. Zimerius   Käjthire I. Zimerius   Liron I. Zimerius   Liron II. Zimerius   Liron III. Zimerius   Liron IV. Zimerius   Luka Zimerius   Magnar I. Zimerius   Magnar II. Zimerius   Mara I. Zimerius   Merlise I. Zimerius   Norra I. Zimerius   Rehemaz I. Zimerius   Sammeta I. Zimerius   Shirane I. Zimerius   Silinn I. Zimerius   Tiraz I. Zimerius   Tiraz Baff II. Zimerius   Ursynn I. Zimerius   Yssarov I. Zimerius


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Zimerius