Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Vardenské velkovévodství

Var'derr'n

Vardenské velkovévodství, zkráceně Varden, se rozléhá na jihozápadní části Thirského kontinentu. Na východu sousedí s Jarlanským markrabstvím a na severu s královstvím Dimmanie, se kterým má Varden již od počátků velmi napjaté vztahy.   Jde o válečnou zemi, která má za sebou nehezkou historii s vévodou Valthamirem. Ten vyprovokoval největší válečný konflikt v thirské historii, Velkou thirskou válku. Krom toho má však svého národního hrdinu Burodda, který Thiru před pádem zachránil. Po tom, co se státy spojily v Thirské císařství, se Varden ujal národní bezpečnosti a přijal vojenský pakt KVAD.   Hlavním městem Vardenu je město Tysedon, které leží schované mezi Horami Dharů a dvěma řekami, Livatten a Lykran. V tomto městě se nachází také sídlo vardenského velkovévody.   Varden jako takový se zaměřuje na bezpečnost celého císařství. Pochází odsud ti nejvytrénovanější a nejzkušenější vojáci Thiry, navíc tu také sídlí ty největší a nejdrsnější věznice. Tou nejznámější je Duma Lysnar.   V zemi ještě stále zuří občanská válka vyprovokovaná rebelskou organizací Mírovců, kteří dne 51. ledoloma roku 379 spáchali úspěšný atentát na vévodskou rodinu. Vraždu přežil pouze jediný Destinen, Bonra první, která krátce po dosažení dospělosti byla korunována samotnou císařovnou na velkovévodkyni a nyní se snaží znovu nastolit ve své domovině řád.  

Regiony

 
  • Dabir
  • Dun
  • Faltar
  • Rithan
  • Rizir
  • Ukranndal
 

Geografie

Velká část území je pokryta vysokým pohořím, nesoucí název Hory Dharů. U pohoří panují chladné tundry, a to obzvláště na jihu, kde stojí také hlavní město Vardenu. Směrem k severu se podnebí otepluje, a ze subpolárního podnebí přechází do mírného. Tady lze najít stepi a lesy s různými druhy dřevin. U pobřeží Karnského jezera se pak rozkládají široké louky, zatímco hranice s Dimmanií střeží nebezpečné močály a bažiny společně s řekou Tidas. Půda na území Vardenu je převážně hornatá a skalnatá. Není proto moc vhodná k pěstování plodin, ale díky rozlehlým územím bez dřevin se hojně využívá jako pastviny.   Ve Vardenu se jako nejběžnější hospodářské zvíře chová jak domácí, který se využívá k mnoha různým účelům. Jaci jsou všestranní, a navíc perfektně přizpůsobení k chladnému a nehostinnému Vardenskému podnebí. Žádný stát v Thiře se v počtu chovaných jaků domácích Vardenu zdaleka nevyrovná.  

Historie a kultura

  Země Vardenu jsou obývané původně válečným kmenem Tarigarců, a jejich bojovná krev jim stále koluje v žilách. Boj je pro Vardence velice důležitou součástí jejich kultury, a snad i proto jsou tak výbornými vojáky a válečníky. Jsou hrdí, silní a rozumí strategii. Málokterá země by se jim odvážila postavit. Bohužel, Vardenci v historii této výhody využili ke zlu, kdy Varden s vévodou Valthamirem v čele vyprovokoval Velkou válku v celé Thiře. Byl to však opět Vardenec, kdo pomohl Kredévě Varden v této válce přemoct.   Bohužel, Vardenci, pocházející z teplejších krajin Dimmanie, nejsou původními obyvateli tohoto území, a proto nejsou na chladnější prostředí tolik zvyklí. Často proto nosí pláště a různé teplé obleky, aby se před drsnou zimou uchránili. Jsou vlastně jediným krátkosrstým plemenem v Thiře, když pomineme zkřížené Dimmany.   Vardenci mají vůči ostatním rasám jednu velice známou, leč výjimečnou tradici - kupírování uší a ocasů. V minulosti byly tyto dvě části vardenským válečníkům k ničemu, naopak představovaly nevýhodu a slabé místo v boji. Proto se mnozí uchýlili ke kupírování, tedy uřezávání těchto částí v útlém věku. Je to jakýsi symbol válečníků, a zároveň také symbol síly. Ve vardenské kultuře je tato tradice zakořeněna tak hluboko, že to dělali i psi, kteří se násilí již neúčastnili, a kupírování tedy po čase získalo čistě estetickou funkci. V aktuálním čase je však kupírování v Thiře zakázané kredevským zákonem. Kupírované uši a ocas jsou díky tomu dnes již vzácnou záležitostí, kterou někteří Vardenci berou jako způsob vyjádření své národní hrdosti a neúcty ke koruně.

Státní útvar

Typ: velkovévodství   Hlavní město: Tysedon   Vládnoucí rod: Destinen   Velkovévoda: -   Velkovévodkyně: Bonra I. Destinen  

Geografie

Biomy: tundra, smíšené lesy   Nejvyšší bod: Dhavar (4 085 m)   Nejdelší řeka: Livatten  

Obyvatelstvo

Rodné plemeno: pravlk lejonský   Jazyk: varština   Měna: Vardenský drypp (VDP)

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Vardenské velkovévodstvíCover image: by Käjthire