Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Thirské císařství

Velká thirská říše

Thirské společenství či Thirské císařství, krátce Thira, je federativní stát zabírající celou rozlohu thirského kontinentu i přiléhajících ostrovů, s jedinou výjimkou Dračího krku. Skládá se z celkem sedmi samosprávních států – Kredeva, Varden, Andersoll, Dimmanie, Jarlan, Björgen a Kyrellion. Hlavní město Kreda leží na území centrální Kredevy. Je jediným státem své velikosti a mocnosti na planetě, díky čemuž nemá žádné spojence ani nepřátele. Dominantní rasou jsou poddruhy pravlků thirských.

 

Historie

Thirské společenství vzniklo na základě nově sepsané Thirské Ústavy, která vyšla oficiálně v platnost 8. chladana 342 Akanorské éry. Současně proběhla také korunovace Burodda I. Destinena na vardenského vévodu, jenž získal se vstupem do federace titul velkovévody. Za vznikem Thirského společenství stála touha po míru a po spolupráci, vyplývající z právě ukončené Velké Thirské války.   Ostatní státy se k Thirskému společenství přidávaly postupně, a to mimo jiné i kvůli lepším ekonomickým podmínkám, které federace nabízela. Jako poslední vstoupilo do Společenství samostatné Kyrellionské velkoknížectví, které však i přesto zůstává dodnes přísně neutrální.  

Státní pilíře

Státní pilíře (zkráceně s.p.) jsou oblasti, na kterých je stát závislý a bez nichž nemůže fungovat. Každý z členských států Thirského společenství dominuje jiné oblasti, která udržuje stát stabilní, čímž se moc mezi státy rovnoměrně rozdělila. Díky tomu je každému státnímu pilíři věnována plná pozornost od specializovaných odborníků, kteří mají danou oblast na starosti. Umožňuje to nejen větší svobodu, ale také to zaručuje plynulejší chod celé federace.  

Státní pilíře a jejich zodpovídající státy jsou:

  Nejvýznamnějším městem thirské ekonomiky je Brinat, hlavní město Andersollského království. Jde totiž o zemi nacházející se uprostřed Thiry, a sousedí se všemi zeměmi krom Vardenského velkovévodství. Díky tomu se rychle stala středobodem kultury i obchodu celé federace.  

Doprava

Hlavním a nejvyužívanějším způsobem dopravy jsou kočáry a dostavníky tažené robustními koňmi, případně také soby. Na kočáry lze narazit hlavně ve větších městech, kde se otevřené typy využívají k rychlejší přepravě z místa na místo.   Krom kočárů je ale také velmi rozšířené psí spřežení. V Thiře je plno míst, kam se koně dostat nemohou, nebo je cesta kočárem z jiných důvodů moc nebezpečná. V těchto případech se využívají saně tažené psím týmem speciálně cvičeným pro tento typ dopravy. U tohoto způsobu dopravy je však velkou nevýhodou značné nepohodlí a málo místa.

Irr'ij girr nura'nyrr aga bjorrk'ij.

Státní útvar

Typ: císařství   Hlavní město: Kreda   Vládnoucí rod: Zimerius   Císař:  Císařovna: Käjthire I. Durothil Zimerius  

Geografie

Podnebí: mírné, subpolární, polární   Nejvyšší bod: Tillhilen (? m.n.m.)   Nejdelší řeka: Ladena  

Obyvatelstvo

Rasa: poddruhy pravlka thirského   Jazyk: jednotlivá nářečí thirštiny   Vznik: 8. chladana 342 Ak. E.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Thirské císařství