Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Plathira

ledový měsíc

Plathira je jedna z mála terestrických planet v planetárním systému Yskyrské soustavy, a pravděpodobně jediná, na které se uchytil život. Patří mezi měsíce ledového obra jménem Isvill, společně s třemi dalšími měsíci Ka'rrn, Mej'girr a Nira. Společně obíhají hvězdu, kterou Thirané pojmenovali Yskyre. Nachází se jen kousek za její běžně obyvatelnou zónou, ve sněžné čáře. Vnitřní teplotu tomuto tělesu zvyšují slapové síly, které vytváří kolize mezi působící gravitací Isvillu a jeho ostatními satelity, což brání slapové cirkulaci a udržuje tak orbitální dráhu Plathiry eliptickou. To ve výsledku způsobuje střídání ročních období a navozuje vhodné podmínky pro život.   V porovnání s ostatními isvillskými měsíci je Plathira druhý největší satelit Isvillu.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under PlathiraCover image: by Käjthire