Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Oghir

O‘gghir

Oghir je knížectví spadající pod Kredevské království. Jde o nejvýchodněji posazený region v Kredevě. Na severu sousedí s Fallenmarkem, na západě s Tilargem a na jihu pak se Siveonem. Pod správu oghirského knížete navíc spadají i Divoké ostrovy společně s tamní věznicí Bojar. Hlavní město, Morkall, leží ukryté uprostřed hor na strategickém místě, vzhledem k válečné minulosti této země.   V historii Oghir zabíral mnohem větší plochu, jakožto jednotný a věhlasný stát Oghirského království. Krátce po Velké thirské válce tu první císař Liron II. Zimerius zřídil ministerstvo obrany.  

Základní informace

Druh celku: knížectví   Hlavní město: Morkall   Nadřazený celek: Kredevské království   Podřízené celky: hrabství  

Správa

Vládnoucí rod: Gaddaväll   Kníže: Ruben IV. Gaddaväll   Kněžna: Sharron I. Gaddaväll

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Oghir