Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Mírovci

vardenští rebelové

Mírovci jsou rebelskou skupinou operující ve Vardenském velkovévodství. Ačkoliv její základy postavil už Kyron Owensson, za jejím oficiálním založením stál tehdy mladý Malian Evensson, který ji stále vede jako její vůdce. Skupina si bere inspiraci z bývalého vardenského vévody Valthamira I. Noracha, jenž věřil, že Varden by měl vládnout Thiře. Z jeho jména si převzali koncovku -mir a dali si tak jméno Mírovci ve své představě, že Vardenu skutečně mír přinesou.   Rebelská skupina se dostala do podvědomí hlavně díky svému úspěšnému atentátu na velkovévodskou rodinu Destinenů dne 51. ledoloma roku 379, kdy zemřeli všichni Destinenové kromě Bonry. Tento čin rozpoutal ve Vardenském velkovévodství občanskou válku, kterou se do dnešních dní nepodařilo zcela utišit.  

Vznik

Organizaci založili tři bratři Malian, Maurin a Mirall Evenssonovi, ačkoliv se většinou udává pouze Malian jakožto její vůdce. Přesný datum není znám, neboť bratři pod přezdívkou Mírovci operovali ještě nějakou dobu předtím, než se z nich stala skutečná rebelská organizace o více členech. Jako místo se udává území Dun, konkrétně ve městě Tilflyn, kde se bratři narodili a kde se společně účastnili nelegálních psích zápasů již od útlého věku.

Základní informace

Typ: rebelská organizace   Stát: Vardenské velkovévodství   Vůdce: Malian Evensson

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild