Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kroll

Kroll

Kroll je jedním z územních celků Kredevského království. Jde o region zabírající plochu v jihozápadní části státu, díky čemuž se mu často říká srdce Kredevy. Sousedí s Tharronem a Nornovou na severu, Ajllarem a Snolanjorem na západě, Granmarem na jihu, a Belevudem s Lamiranem na východě. Severní hranice s regiony Tharron a Nornova tvoří řeka Stříbrná, východní hranice s Lamiranem a Belevudem zase řeka Fallel. Nachází se tu jižní kus západní části Landjorského pohoří a o něco menší pohoří, Shtyrské hory. Právě u tohoto pohoří leží hlavní město celé Thiry, město Kreda.   V historii šlo o samostatný stát, Krollské knížectví, který se však vzdal samostatnosti v době, kdy k němu bylo připojeno Tharronské knížectví pod vládou Tiraze I. Zimerius.  

 

Geografie

Kroll spadá, stejně jako většina kredevského území, pod subpolární pás s nízkými teplotami a vyšší vlhkostí. Pouze jeho jižní část území zasahuje do mírného podnebí, díky poloze v jižní části Kredevy. Nemá výrazná suchá období, ačkoliv v létě spadne srážek víc.   Podobně jako u ostatních regionů Kredevy, i tady převládá tajga. Západní část území však zabírá jižní část Landjorského pohoří, a u východních hranic zase leží Shtyrské hory. Zhruba polovina tohoto regionu je proto hornatá.  

Dějiny

Na krollském trůně se vystřídali během Akanorské éry tři rody – Kaslos, Virallt a Zimerius.  

Vznik

Krollské knížectví založil ve Fölanorské éře bórský vůdce Nomenur spojením několika přilehlých zemí u tehdejšího bórského hradiště, ze kterého později vznikl císařský hrad Harskir. Z okolí tohoto hradiště, kde se v té době již úspěšně usadil velký počet pravlků, se stalo oficiální město jménem Kreda. Díky strategickému místu mezi Shtyrskými horami a řekou Fallel země odolala mnohým nátlakům cizích kmenů, a dokonce i velkému přílivu severského kmenu Nynattanů, kterým se podařilo většinu Bórů vytlačit na jih.  

Rod Kaslos

Více jak deset generací spadala Kreda s Krollským knížectvím pod vládu nově vzniklého rodu Kaslos, založeného prvním knížetem Nomenurem. Jeho štěňata vládla Krollu mnoho let. Vedle něj začaly postupně vznikat další nové kmeny a státy, z nichž každý toužil po obsazení Krollského knížectví s jejich bohatstvím překypující Kredou. Nikdo z nich se však neodvážil vyhlásit válku a zemi zabrat silou, vzhledem k tomu, že byl Kroll v rozkvětu a značně napřed vůči ostatním. To se nakonec změnilo v osudný den roku 94 Akanorské éry, kdy se tehdejší kníže Haril IV. Kaslos nakazil na jednom ze svých lovů velmi zákeřnou vzteklinou. V postupujících fázích nemoci byl zaslepen symptomatickou agresí, ve které finálně vyvraždil celou svou rodinu, a sám tak ukončil dosavadní vládu svého rodu Kaslos nad zeměmi Krollského knížectví. Po této tragické události zůstal Kroll bez panovníka, a stal se lehkým terčem ostatních.  

Rod Virallt

O Krollské knížectví a jeho město Kredu bojovalo mnoho dalších zemí a kmenů, ovšem nakonec zvítězil východní kmen s rodem Viralltů v čele. Území Krollu zabrali a novým knížetem se tak stal Dhumas Virallt, se svou chotí Validi. Pro celou zemi to znamenalo novou éru tyranie. Virallti byli velmi mocichtiví, což se silně odrazilo na jejich vládě. Začali aktivně zabírat další území a připojovat je silou ke svému knížectví, čímž jejich moc rostla. To však vytvářelo tlak na tehdejší občany Krollu, kteří pro bitvy obětovali svá pohodlí, bohatství a v neposlední řadě také vlastní životy. Stát tak sice narůstal na ploše, ale ztrácel svou pověstně vysokou životní úroveň.  

Rod Zimerius

Rod Viralltů si moc nad Krollským knížectvím udržel ještě mnoho let. Teprve až roku 288, v době vlády tehdy nového krollského knížete z rodu Viralltů, kníže Okrana, přišla změna. Na Kroll zaútočilo severské knížectví Tharronské, v čele s rodem Zimerius, jež bylo v té době svou rozlohou největší na území dnešní Kredevy. Tehdy vládl Tharronu Tiraz, mladičký, ale velmi cílevědomý pravlk, který si s sebou do boje nesl mimo jiné i revoluční myšlenku na nový politický systém.   Virallti byli ochotní bránit svou moc a bohatství za každou cenu, jenže Krollské knížectví a jeho občané byli probíhajícími bitvami už silně zdevastovaní. Jejich odpor se nakonec nevyrovnal Tharronské přesile, a tak byli Virallti poraženi. Krollské knížectví padlo Tharronu na milost.   Tharronský kníže Tiraz Zimerius měl však s územím jiné plány. Oba státy spojil dohromady v nově vzniklém systému, který oficiálně pojmenoval Kredevské království. Kroll i Tharron tak zůstaly sice rozdělenými zeměmi, ale ztratily samostatnost. Obě byly spojené pod jedním panovníkem, tedy králem, jímž se po tomto procesu Tiraz sám prohlásil.   Rodině Viralltů a jejich podporovatelům bylo dovoleno zůstat v Kredě jako obyčejní občané pod jedinou podmínkou, a sice že se vzdají svých rodových jmen. Virallti na tuto podmínku přistoupili, a tak potomci těchto bývalých krutovládců žijí na území Krollu dodnes.

Základní informace

Druh celku: knížectví   Hlavní město: Kreda   Nadřazený celek: Kredevské království   Podřízené celky: hrabství  

Správa

Vládnoucí rod: Zimerius   Kníže: Liron III. Zimerius   Kněžna: Mara I. Zimerius

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Kroll