Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Thira

Created by

Thira je chladná zem plná vysokých hor a mrazivého sněhu. Z největší části je divoká a poměrně nelítostná díky drsným podmínkám, přesto se však mnoho různých živočichů dokázalo tomuto krutému prostředí přizpůsobit. Jedním z nich je i pravlk thirský, jediný obecně inteligentní živočich, který stojí za pár zdejších výkvětů civilizace.  

Hudba

DeviantArt galerie

 

Kategorie

 

Planeta

 

Postavy

 

Civilizace

 

Státy

 

Mytologie a historie