Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Lord's Alliance released Phandalin of their captives

Life, Organisation Association

1191
17/3


Leden van de Lord's Alliance hebben de stad Phandalin, onder Neverwinter, weten te bevrijden van een plaag bandieten die hun eigen de "redbrands" noemde.   Geruchten kwamen binnen van een necromancer die de stad zou belagen, gelukkig was het leger hier snel bij om mooi de orde te handhaven. Een necromancer vonden ze echter niet, maar wel een plaag bandieten die de stond onderdrukte.   Er is ook spraken dat de leider van de Redbrands een ex lid was van de Lord's Alliance, maar dit wordt ontkent.   Al bij al was het goed afgelopen zonder slachtoffers en heeft Generaal Milo een promotie gekregen voor zijn heldhaftige correcte daden.   De wind.

Related Location
Phandalin
Related timelines & articles
Risen World