Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

The Forest

Created by

För mer än tusen år sedan utspelade sig kriget. Kriget mellan mörkret och ljuset, mellan ondskan och godheten och i slutet föll de båda makterna. Man minns inte hur eller varför men utan de båda motsatser lämnades världen med vad som fanns mellan. Det gråa tog taget om världen och utan någon sida som dikterade hos något så började de varelser som tidigare varit ansedda som ljusa eller mörka varelser falla in i en tjock dimma. Vad var rätt? Vad var fel? Det onda började känna det goda inom sig och det goda började känna det onda. Det fanns ingen tillförlit till sin egen godhet eller ondska längre. Allt hängde på individuella mål och ansträngningar för balans.   Det var så de flesta rikena föll. Obalansen hos de olika raser och livsformer skapade misstänksamhet och oro. Inbördeskrig och svek fick civilisationen att falla på knä, riken att gå under.