Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Silaxis System (Układ Silaxis)

Stworzone przez

English subtitles below!
***
To niewielki, obcy układ planetarny skupiony wokół gwiazdy nazywanej Silaxis. Wokół niej krążą trzy planety skaliste, za którymi rozciąga się pas asteroid oraz ogromny obłok pyłowo-gazowy. Jedyną zamieszkałą planetą jest obecnie druga od gwiazdy Ruxar. Posiada ona trzy księżyce. To mała planeta na której nie dominuje jeden gatunek, a poziom inteligencji pozwalający na budowanie kultur i cywilizacji osiągnęły cztery z nich - Anapidzi, Ederzy, Gurbbanie oraz Loksi.
Nieco ponad 300 lat temu zakończyła się przeciągająca się starożytność, a 30 lat temu uruchomiona została Sieć, dzięki której życie na Ruxar wkroczyło na nowe tory.
Jest rok 1298 nowej ery. Świat stoi na skraju wiekopomnych zmian po odkryciu śladów prehistorycznej cywilizacji z zamierzchłych czasów. Wróciły stare legendy o mocach zaklętych w artefaktach tej cywilizacji. Wielu grupom zależy na ich odnalezieniu, a nie każda ma szlachetne przesłanki.
Grupie naukowców skupionej wokół profesora Lanilla pomóc ma trójka komandosów, która przez ostatnie lata ukrywała się przed światem.
***
It's a tiny, alien planetary system related to the star named Silaxis. There are three rocky planets surrounding it, and behind them spreads an asteroid belt and a huge cloud of gas and dust. Currently the only habitable planet is Ruxar. It's a second planet from the Silaxis, and owns three moons. It's a small planet where doesn't dominate one race, but four of them. These are Anapids, Eders, Gurbbans and Loxes.
Not much than 300 years ago ends an overextended antiquity, and about 30 years ago
the Net was turned on and life in Ruxar starts anew.
It is a 1298 year of new era. World is on the verge of some historic changes after making a discovery of marks of prehistoric civilization from dim and distant past. The old legends of powers charmed in ancient artificats awakened. Many groups wants to find them and put their hands on them, and many of these groups doesn't keep their hands clean.
A group of scientists leading by professor Lanill will be assisted by three commandos, which were hidden from world since last years.

Silaxis System (Układ Silaxis) has 1 Obserwujący