Plazmové zbraně - Zbraně na bázi Aznémia Technology / Science in Scaenea | World Anvil
BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Plazmové zbraně - Zbraně na bázi Aznémia

Po Velkém roztříštění se plazmové zbraně (též známé jako Zbraně na bázi Aznémia) staly nejkonvenčnější zbraní po celé Scaeneji, ovšem kdy přesně byly vynalezeny se neví, kvůli gnómské neochotě sdělovat bližší informace o svých nejdůležitějších vynálezech. I detaily objevení jsou neznámé. Blíže víme pouze to, že zbraňový inženýr Helmut Křes se svým týmem experimentovali s reakcemi Aznemia na různé materiály.   Samy zbraně mají velmi renesanční vzhled - nejrozšířenější jsou plazmové bambitky a muškety. Ovšem žhavou novinkou jsou i revolvery umožňující mocnější výstřely díky tzv Akcelerační komoře, která dovoluje pozdržet v sobě před výstřelem vícero kapslí, které jsou pak naráz spáleny pro jeden mohutný výstřel. Ovšem ke stabilizaci zbraně je potřeba z ní následujících několik vteřin nestřílet, ovšem ve smršti boje může být i těch několik vteřin rozhodujících, proto se tyto zbraně ještě nedostaly do mainstreamového arzenálu.

Utility

Gnómové se věnují mnoha oblastem výzkumu už jen pro získání technologické převahy nad ostatními státy a plazmové zbraně jsou pouze jedním z nich.

Manufacturing

První je potřeba vytěžit ionizovaný plyn jménem Aznemium, který je následně z úložných nádrží přesouván do rudých kapslí/nábojů.

Social Impact

Velké rozšíření zapříčinilo zvýšení počtu lapků na obchodních cestách, ale zároveň i obchodníkům samotným toto rozšíření poskytlo snadno přístupný zdroj sebeobrany.
Inventor(s)
Vynálezcem této technologie je gnómský zbraňový inženýr Helmut Křes ze Zbraňového cechu.
Access & Availability
Původně se jednalo o elitní zboží distribuované jen gnómskými inženýry, díky válkám na začátku nového letopočtu se rozšířily po celé Scaeneji. V zemích ovládaných nýnější Imperiální republikou musíte mít k zakoupení zbraně platný zbrojní pas, na Quaestiu musíte mít licenci od Zbraňového cechu, v Nixu je o něco snažší tyto zbraně získat, za nákup bez průkazu jsou často přehlédnutelné postihy a naprosto deregulovaný je obchod s takovými zbraněmi na Elegu.
Discovery
K objevu došlo poměrně náhodou, když Helmut Křes experimentoval s alternativními možnostmi uskladnění Aznemia a tedy i reakce Aznemia na různé materiály.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentáře

Please Login in order to comment!