BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Ismolionovy démoni

Ismolion je považován mimo jiné za patrona hraček, neboť do jeho domény spadá i dobrá zábava. Ovšem, když dítě zlobí, rodiče mu mohou pohrozit tím, že na takové děti se Ismolion rozzlobí a odnese si je do své říše a udělá z nich bezbrannou hračku, se kterou si pak budou hrát zlí démoni chaosu, které drží Ismolion spoutané ve svém sklepě a jako krmení a zábavu jim nosí právě hračky ze zlobivých dětí.   Celá báje zní takto: Žila, byla kdysi ctihodná rodina elfských pastýřů na východní pláni Černého úvalu blízko Křeslunského lesa. Co se pastýřským manželům narodilo děťátko, otec neúnavně vyráběl ze dřeva pro dítko nové a nové hračky a jak se s nimi dítko vyhrálo, ale jednoho dne si s dřevěným Teraněm hrálo u Lesa  a nedopatřením zadřelo si třísku. Plakalo a křičelo a v tom křiku proklelo otce svého dobrého a v tu chvíli temná mračna se stáhla a za úderu blesku zjevila se před dítkem Ismoliona v temném plášti a ve svém rozšklebení zlověstném se ho zeptala:   "Tvůj otec ti udělal špatnou hračku? Pojď se mnou. Mám spoustu jiných, lepších!"   A dříve než dítko stihlo hlesnout, zabaleno v plášti bylo a maličké, strašně maličké. Na ruku si poklepalo. Hrůza! Dutý zvuk dřeva se ozval a Ismoliona upustila jej na podlahu kamennou, hvízdlo a dítko několik párů ohnivých očí spatřilo a okolo sebe nespočet dřevěných dětiček.

Shrnutí

Zlobivé děti si odnese Ismolion a udělá z nich hračku pro temné démony.

Dosah / Rozšířenost

Tato povídačka se v průběhu věků rozšířila po celé Scaeneji.

V literatuře

Někteří extrémní teologové dokonce zastávají teorii, že Velké roztříštění je Ismolionův trest/rozmar, kterým si z celé Scaeneji udělal roztříštěnou hračku, která už jen čeká na to, až ji v Soudný den rozsápají démoni, které Ismolion jednou vypustí. Co se týká obecného pojetí, dochovala se i jedna lidová báseň, která adaptuje tuto báji do veršů.

V umění

Existuje pár obrazů s motivy z této báje.
Related People

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentáře

Please Login in order to comment!