BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Znamení othala

"Prsty propletené ve znaku, který odhalí oživlé mrtvoly a skryté běsy"
Zdroj: zaklínací znamení

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže rozpoznat nadpřirozené bytosti zvláštním smyslem, který jí znamení na chvíli propůjčí.

aktivace, 1 Duše

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!