BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Zdvojená střela

"První šíp ještě sviští vzduchem a zkušená ruka již zakládá na tětivu druhý"

Zdroj: schopnosti chodce

Při střelbě, během níž má postava dostatek dobře přístupné munice (například šípy zabodané před sebou v zemi), může postava při každém svém útoku směřovaném pouze na dva cíle použít zdarma manévr rozsáhle.

bez aktivace, Tělo

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!