BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Uklidni

zdroj: kouzla chodců I. úrovně

cena: 3 (zdroj, Duše)

past: Roz + Chr - 11

dosah: 10 sáhů

rozsah: 1 osoba

vyvolání: 1 směna

Toto kouzlo je schopno ve spojení s hovorem během jedné směny uklidnit jakoukoli rozčilenou osobu, ať už se za jejím rozčílením skrývá cokoli. Chodcova řeč přitom nemusí být vůbec konejšivá; je věcná a jasná a okolostojícím se nezdá, že by se danou osobu snažil nějak zuřivě uklidňovat. Uklidnění se samozřejmě projeví podle inteligence a nátury. Elfu kouzelníkovi se přestanou třást ruce a přestane si špinit brýle ve snaze vyčistit je, zatímco kroll válečník nejspíš nepřestane řvát, ale už to nebude myslet vážně. Zda si dotyčná osoba uvědomí, že ji uklidnil právě chodec, je past lnt – 11 uvědomění si/nic. Jiný chodec pozná, že je tohoto kouzla použito.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!