BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

rozčil

zdroj: kouzla chodců I. úrovně

cena: 3 (zdroj, duše)

past: Roz + Chr --11

dosah: 10 sáhů

rozsah: l osoba

vyvolání:1 směna

Toto kouzlo je schopno ve spojení s hovorem během jedné směny rozčílit jakoukoli osobu, která byla až do té doby zcela klidná. Zvláštní přitom je, že celému chodcovu okolí, vyjma terče kouzla, se chodcova řeč zdá být velmi rozumná a zcela neurážlivá. Rozčílená osoba je silně vyvedena z míry, avšak podoba jejího rozčílení závisí na její inteligenci a temperamentu. Inteligentním kouzelníkům se může jen trochu přiostřit hlas, některé osoby s prostřední inteligencí mohou náhle vzteky začít mluvit pravdu, zatímco kroll může zničehonic začít demolovat vše kolem. Zda si dotyčná osoba uvědomí, že ji rozčílil právě chodec je past lnt – 11 .., uvědomění si/nic. Reakce závisí na postavě či rozhodnutí PJ. Jiný chodec pozná, že je tohoto kouzla použito.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!