BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Odhal tajemství

zdroj: kouzla chodců IV. úrovně

cena: viz níže

past: nehází se

dosah: 10 sáhů

rozsah: 1 osoba, místo, předmět apod.

vyvolání: 1 směna

Tímto kouzlem lze odhalit tajemství určitého místa, stavby nebo osoby. Tajemství musí mít vždy něco společného s inteligentními bytostmi nebo s magií. Co se týče stavby a osoby, je jasné, o jaký terč kouzla se jedná. U místa míníme určitý prostor, který není stavbou a je něčím zvláštní nebo nějak přesně vymezen. Může se jednat například o mýtinu u studánky, nehlubokou jeskyni, tábořiště nebo třeba orlí hnízdo. Kouzlo má dosah kruhu o poloměru deseti sáhů a jen na místo nejvíce takové velikosti může působit. Není ho tedy možno seslat například na hvozd, řeku nebo pahorkatinu. Tajemství, která se chodec může dozvědět, mohou být velice různorodá a někdy také velmi nicotná. Jedná se většinou o informaci, která je pro dané místo nejvíce charakteristická, nebo fakt, který se daná osoba snaží nejvíce zatajit, velmi záleží na okolnostech a úvaze PJ. Uveďme si několik příkladů:                       V ideálním případě se chodec po seslání kouzla na nenápadného kupčíka dozví, že je to ve skutečnosti přestrojený sicco, který jede s tajným posláním do hlavního města (poslání se již nedozví, to je zase jiné tajemství). Může ovšem také zjistit, že dotyčný obchodník podvádí svou ženu, šidí na váze nebo že u zpovědi občas lže a má z toho výčitky svědomí. U tajemství stavby se může jednat o poklad zakopaný ve sklepě, skutečnost, že někdy v noci se tam slézá banda loupežníků (skutečnost, že hostinský je jejich kápo, pro zradí až kouzlo seslané přímo na něj),o tajnou místnost, kouzelnou knihu nenápadně zasunutou v bezvýznamné knihovně atd.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!