BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

neutralizuj jed

zdroj: hraničářova kouzla III. stupně

cena: 6 (zdroje, Duše)

dosah: dotyk

rozsah: 1 postava

vyvolání: 1 kolo

trvání: stále

Díky tomuto kouzlu se může hraničář pokusit vyléčit postavu postiženou jedem. Pokud je toto kouzlo sesláno na postavu včas, sníží se nebezpečnost jedu o 6. Včasným sesláním se u jedů působících ihned nebo během několika kol rozumí seslání kouzla nejpozději v dalším kole po tom, co byla postava zasažena, u jedů působících za jednu směnu až několik hodin musí být kouzlo sesláno do jedné směny po otravě, u jedů působících za déle než 6 hodin stačí kouzlo seslat do jedné hodiny. Toto kouzlo účinkuje jen na přírodní jedy, například uštknutí hadem, kousnutí pavoukem nebo otravu houbami.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!