BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Neslyšná chůze

zdroj: hraničářská kouzla I. stupně

cena: 1 (zdroj, Tělo) za směnu

vyvolání: 1 kolo

pomůcky: žádné

Kouzlo zajistí hraničářovi naprosto tichý pohyb, takže ho nikdo nezaregistruje, dokud jej neuvidí (hraničář má nápadnost -10 %). Kouzlo lze plně využít pouze za světla nebo měsíčné noci, nikoli v naprosté tmě. V úplné tmě má hraničář nápadnost jenom 0. Toto kouzlo může hraničář seslat pouze na sebe, nikoli na jiného tvora.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!