BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Maskování

zdroj: hrajičářská kouzla IV. stupně

magenergie: 1 mag za směnu a tvora

vyvolání: 1 kolo

pomůcky: žádné

Pomocí tohoto kouzla se může hraničář skrýt před svými pronásledovateli. Ve volné přírodě se totiž dokáže maskovat a pohybovat se terénem tak, aby nebyl viděn, nebo se schovat před nepřáteli, takže ti projdou kolem jeho úkrytu, aniž ho spatří. Proti druidovi ve hvozdu je toto kouzlo neúčinné. Snaží-li se hraničáře vypátrat druid mimo hvozd nebo jiný hraničář, háže si sesílatel kouzla proti pasti Roz-l-úspěch při maskování/neúspěch. Základní nebezpečnost se však ještě opravuje podle Tabulky maskování v závislosti na terénu o hodnotu uvedenou ve sloupečku ,Oprava'. Maskování může hraničář uplatnit toliko na sebe.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!