BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Mágův velký mix (Magomegamix)

Zdroj: kouzla čarodějů
magenergie: (Životaschopnost x 2) +1
past: Roz ... 8 -- !
dosah: 5 sáhů
rozsah: l nestvůra
vyvolání: 2 kola
trvání: ihned

Toto kouzlo vytvoří kolem zvolené příšery jakýsi žlutý mlhovinový opar a posléze zcela náhodně prohodí umístění všech molekul těla. Po skončení kouzla se na místě, kde dříve byla příšera, zpravidla objeví hromádka  třesoucího se bílkovinného rosolu. Kouzlo p ůsobí na nestv ůru včetně předmětů a tvorů velikosti A0, které má u sebe.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!