BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Hyperprostor (Hye archom)

Zdroj: kouzla čarodějů
magenergie: 4 nebo 6 magů
dosah: 0
rozsah: koule o poloměru 60 sáhů
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned


Pomocí tohoto kouzla se může kouzelník přemístit, kam bude chtít. Zvolené místo ale nesmí být dál než 60 sáhů a nesmí být obsazeno nějakou pevnou látkou, například skálou nebo dřevem. Kouzelník nemusí vědět, jak místo, kam se chce přemístit, vypadá; stačí, když PJ řekne směr a vzdálenost, o kterou se chce přemístit - v tom případě spotřebuje na seslání 6 magů. Pokud kouzelník přesně ví, jak cílové místo vypadá, stačí k seslání kouzla 4 magy. Pokud se kouzelník pokusí přemístit někam, kde už nějaká pevná látka je, zůstává namístě a je zraněn za 1-6 život ů. Spolu s kouzelníkem se přemisťují všichni tvorové velikosti AO a věci, které má u sebe a které'nejsou nikde připevněny. To znamená, že je-li kouzelník svázán, přenese se i s pouty, je-li někde přivázán nebo připoután, přenese se pouze v případě, že by postava se silou 21 byla schopna kouzelníka násilím osvobodit, například vytrhnout řetězy ze zdi, rozlomit okovy bez použití nástrojů či přetrhnout provazy (třeba i za cenu lehkého zranění kouzelníka- toto zranění se pak po hyperprostoru projeví). V opačném případě kouzelník zůstává na místě a je zraněn za 1-6 životů.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!