BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Hlídka

zdroj: hraničářská kouzla I. stupně

cena: 1 (zdroj, Duše) za tři směny

vyvolání: 1 kolo

pomůcky: žádné

Hraničář se může uvést do stavu polospánku, při němž musí sedět na jednom místě. Hraničář zná zvuky noční přírody a má možnost rozpoznat z nich, zda je k němu (nebo k táboru) někdo neblíží. Tato šance není automatická, přesná pravidla pro naslouchání ve volné přírodě zná PJ. Na rozdíl od normálního spánku však hraničář může mít možnost zareagovat dříve než s mečem na hrdle. Z hlediska únavy se tento polospánek považuje za odpočinek, tj. má poloviční účinky než skutečný spánek. Z hlediska meditace se však za skutečný považuje, takže hraničář může ráno meditovat, ovšem pouze za předpokladu, že od posledního plnohodnotného spánku neuplynulo více než 50 hodin. To znamená, že chce-li hraničář pravidelně meditovat, musí se alespoň každou třetí noc pořádně vyspat.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!