BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Nesseva

Kemonias kända teater som är belägen i distriktet Malla.    Byggd år 190 är teatern startskottet på Kemonia som en elitistisk stad. Tidigare enbart en stad för gruvarbetare har nu Mex och Kemonia blivit rika platser på säljandet av Mexonium vilket föranlett att en större andel människor med pengar och makt sökt sig till Kemonia.    Teatern huserar 556 sittande platser och har dagliga föreställningar. Många av föreställningarna är av mindre sort och de flesta föreställningarna är gratis att se om du bor i staden.

Purpose / Function

Syftet att uppföra teatern i Kemonia var att bygga en byggnad som skulle representera eliten i staden och stadens enorma framgångar.

Architecture

Teatern är rund till sitt utformande. Stora glasfönster från golv till tak pryder hela utsidan av teatern och många av dessa fönster visar rörelsebilder/videos från kommande föreställningar.    Insidan av teatern är ljus och rymlig. Entrén ska ge illusionen av att man går in i ett palats. Efter entrén finns en stor öppen yta med en bar. På varderas sida om baren finns trappor till en andra våning där restaurangen finns. Restaurangen har i bortre änden stora glasfönster som vätter ut mot själva teatersalongen. Det är väldigt populärt att äta mat samtidigt som man tittar på en föreställning.

Tourism

Teatern lockar många turister eftersom teatern är byggd på ett sätt som att föreställa en stor katedral på utsidan. De stora fönsterna ger illusionen av att byggnaden är större än vad den är.  Turister vill ofta äta på restaurangen som serverar mat med ingredienser som är svåra att få tag på i Nyn och föreställningarna håller ofta god klass.
Founding Date
190
Type
Theatre / Concert hall
Parent Location

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Guild Feature

Display your locations, species, organizations and so much more in a tree structure to bring your world to life!

Comments

Please Login in order to comment!