Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Eerste blauwe maan/ First blue moon

Lucha name

Awel | Aw-eal   Kamar | Ka -me-ar
 

Naleving/Observance

Nederlands

Dit ritueel vind op plaats op de eerste volle blauwe maan, van een nieuw geboren kittens leven.  

English

The ritual takes place on the first full blue moon of a newborn kitten's life.  
 

Executie/Execution

 

Nederlands

De Catians van een familie komen samen in het huis van de oudere, de oudste lid van de familie. Bij de nobele families dat is in het huis van de Prins. Elk nieuwgeboren kitten wordt dan bij een muurgat gelegd zodat het licht van de maan op ze kan schijnen. Naast de nieuw geboren kittens licht een blauwe Elpeanyx edelsteen dat is niet opgeladen door de witte zon zodat de stenen niet oplichten in het donker. De blauwe edelstenen staan voor de blauwe maan. De ouders en oudere moeten de gehele nacht wakker blijven om over de kittens te waken.

English

The Catians of one family comes together in the house of the elder, the oldest member of the family. For the nobles, that is the house of the Prince. Every newborn kitten is laid down in front of a window so that the light of the full moon can touch them. Next to every newborn kitten is a blue Elpeanyx gemstone, that is not charged by the white sun, thus it would not light up in the dark. The blue gemstone stands for the blue moon. The parents and elders stay awake all night, to guard the kitten.
 

Doel/Purpose

Nederlands

Het is geloofd in de Catian cultuur dat het licht van de blauwe maan de kittens gezegend op een gezond en lang leven.  

English

It is believed in Catian culture that the light of the full blue moon blesses the kitten for a long and healthy life.
 

Deelnemers/Participants

Nederlands

Alle nieuwe ouders, de nieuwgeboren kittens en de oudere nemen deel aan dit ritueel.

English

Every new parent, newborn kitten and elder takes part in this ritual.
 

Ceremonie kleding/Ceremonial outfit

First blue moon.png

Nederlands

De kleding is voor alle Catians hetzelfde, ze dragen witte kleding met een blauwe Elpeanyx hanger om hun nek. Aan de ketting hangt een mantel. Voor de vrouwen is het verboden om een sluier te dragen tijdens het ritueel. Ook is het verboden om een wapen te dragen.

English

The clothing for all the Catians is the same: they wear white clothing with a blue Elpeanyx pendant. A cape hangs from the same chain as the pendant. It is forbidden for the woman to wear a veil. It is also forbidden to wear a weapon during the ritual.
 

Uitzondering/Exception

Nederlands

Als een kitten is geboren buiten huwelijksverband dan wordt de kitten naar de ouder van de moeders familie gebracht. De vader mag aanwezig zijn, maar het is dan niet vereist.  

English

If a kitten is born out of wedlock, then the kitten is brought to the house of the elder of the mothers side of the family. The father may be present during the ritual, but is then not obligated to do so.
Gerelateerde ras/ Related species
 
Gerelateerde locatie/ Related Location
 
Onderdelen en Gereedschap/Components and Tools
Nederlands
  • Witte kleding
  • Blauwe Elpeanyx edelsteen
  • Tafel
  • Dekens voor de kittens
  English
  • White clothing
  • Blue Elpeanyx gemstone
  • Table
  • Blankets for the newborn kitten

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!