Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Božstva

Bohové, jež jsou v Nirnu známkách, jsou ve skutečnosti pohlceni aurou záhadnosti a tajemna. Dají se roztřídit do různých kast, v každé neexistují pojmy dobro a zlo. Následující nižší kasty jsou všichni myslící rasám více podobní. Možná proto, že právě teď smrtelníci dosáhnou moci stát se alespoň zlomkem toho, co jsou právě bohovéHvězdná čtyřka

První a poslední počet kastou jsou takzvaná „hvězdná čtyřka“, jež jsou známí pro vaše mistrovskou manipulaci s elementy. Nepotřebují být uctívání, jejich moc je prakticky neomezená. Potřebujeme najít mnoho pravověrných druidů , jež je uctívají k udržení Rovnováhy.

Ignirdarám

Král Plamenů

Ignirdarám je bytost, již je přisuzován vznik ohně a celého svého tepla. Je často vyobrazeno buď jako plamen uprostřed pentagonu, svými hroty tvoří pět rudých krystalů, nebo jako muž zahalený v dýmu s křídly fénixe. Dle pověsti přišel hned po své sestře Tericii do oblasti Nirnu. Pak se Nirn stal pouze hořící zemí a po dobu vznikly i vulkány. Dále potom v zápalu sourozenecké rivality stvořil svou planetu, již je nyní známý jako Slunce. Naštěstí vložil do tvorby Slunce mnoho energie, které snadno nezanikne v dohledné době. Přesto jen málo ze smrtelníků ví, jak její uctít rituály a ještě méně tyto rituály připravit.

Ti, jež sídlí v jeho chrámech, považují za Světlonoše . Obyvatelé k nim chodí hlavně v časech, kdy je ohně málo. Ti každou noc rozdělují obrovskou ohniště a lidé si ji mohou pomocí loučí vzít domů. Podle legendy, pokud oheň zhasne během dne, je to špatné znamení.Terície

Královna mnoha Zemi

Terície, někdy označované jako „Stvořitelka“, je známá pro tvorbu Nirnu. Bývá vyobrazená jako půvabná žena tvoří všechny druhy lístků a minerálů. Dle pověsti jako první procitla ze svého spánku. Její procitnutí jí šokovalo, že kolem ní byla jen prázdnota. Při šoku stvořila mnoho planet. Některé, jež pokrýval jen hrubý, šedohnědý kámen, některé, jež pokrývalo rostlinstvo nepřirozených rozměrů. Jako první stvořila něco, co by se dalo považovat za živé, díky svým sestrám Aquirii. Jenže to nemůžeme posoudit, mít rostliny z té éry již nerostou.

Její uctívači se mění na pokraji Pohoří ztracených duší , kde do jisté míry jsou průvodci. Vezměte varují dobrodruhy před horami, které vzali již nespočet životů. Jsou důležití Strážci skal , mají podle vás mnoho názorů nepouštějí nikoho do jiných míst ovlivňují nerostné bohatství.Ventreris

Krále bouří

Ventreris, někdy označovaný jako „Bdící bůh“, je znám pro svou chaotickou moc. Bývá vyobrazen jako sova, jež ve vzezření křídel má tornáda. Na rozdíl od vašich sourozenců stále bdí, pak potom by byly všechny možné světy v nebezpečí. Kdybyste chtěli spal, nevznikl by vítr a námořníci by si o plachtění mohli nechat zdát. Uchování ve stavu bdění je velmi složitý proces, jež je zapotřebí sil celé hvězdné čtyřky. Když se bdící začíná probouzet, jeho sourozenci začnou usínat. Jak každý ví, vítr nemůže existovat sám o sobě. A nyní vítr může rozfoukat oheň, zkorodovat zemi nebo vyplavit vodu z koryt.

Ti, jež uctívají tohoto boha, jsou všichni, krom dalších šílených druidů , označovaných za kult Konce časů . Dělají rituály, jež se normální myslí a špetce lidskosti zdají nepochopitelné. Snaží se Venteria probudit dříve, než zbytek začne spát a nechat ho tak vládnout nad existencí.Aquira

Královna Mori

Aquira, někdy označována jako „Držitelka života“, protože díky vodě může život přetrvávat. Je zobrazována jako mořská panna sedí a kameni uprostřed širšího moře. Dle pověstí procitla díky své sestře Tercírii. Vycítila, že se trápí a vydala se k ní. Při cestách viděla květiny uvadlé, své slzami zavlažila půdu. Tým prodloužil životy bylin a poprvé pochopil svou moc. Přišla k trápící se Tercírii a svým slzám zavlažila umírající flóru v plamenech svých bratrů. Konflikt mezi nimi přetvářel planetu. V tomto období přišla a spustila déšť, aby moc bratra zmírnila.

Ti, jež jí uctívají, jsou všichni velmi vážení. Mezi nimi jsou i klerici, kteří si zvolili cestu života a jejich společnost se rozhodli Zvěstovatelé života . Žijí měnit v ústraní měst a vesnic, kde tvoří vlastní struktury poblíž čirých jezer plných života. Lidé k nim chodí při pomoci s nemocí a vším, co se týká jejich domény.


Pradávní

Druhá nejmocnější, ale téměř neznámá kasta jsou takzvaní „Pradávní“, jež žijí mimo rovinu reality, jak ji známé. Ti, jež je uctívají, dostanou nepřirozenou moc, která může přejít v nástupu šílenství. Pradávní si vyberte místo v materiální sféře, kde můžu zlákat smrtelníky do jejich moci. Povíme si tady jen ty, jež ve vesmíru  Nirnu mají vliv, nikoli ti, čekají na svou příležitost.

Qui-Rhagfiyrazda

Snový poutník

Tato entita, stejně jako několik prastarých, nelze běžným způsobem nebo magií zobrazit. Jak už název napovídá, promlouvá k bytosti pomocí snů.

Ti, jež byli vystaveni jeho účinkující, bydlí velmi mocně a nemá z nich se stalo učiteli prestižních magických škol. Většinou však byli z místa, kde vládne chudoba. Přesto ke konci jejich životů je podle některých učených si sám poutník převzetí jejich těla k ohyzným skutkům. A když tak velká moc přejde na smrtelnou bytost, tak po opuštění je jedinec jedním z dalších chovanců v blázinci.

Někteří říkají, že entitě jde pouze o vědění a zisk informací. Jeden z těch, jež se šílenství stalo méně závažným způsobem vypovídal, že ta bytost měnila svůj tvar viditelně, i když černá hmota, která to vytvořila, naprosto splynula s prostředím prázdnoty. Změněná hmota s mnoha tvářemi, které měnily v tvářích nepřirozených a tajemných tvůrců či soch, na prý uvede člověka na hranici příčetnosti.


Setráša

První had 

Tato entita je jedna z mála, jež má jen jednu podobu. Podle legendy její vlastní tři potomci uvádějí v Prvopoušti, když byly vyslány zničit existující bytosti. Ti však došli k názoru, že po splnění úkolu by se zbavil i jich, tak se rozutekli do různých částí existence.  Většina jeho uctívačů se jej snaží zanechat ve snění, ale ti, jež podlehli těžkým šílenství se jej snaží vzbudit a ukončit tak svět. 

Smrtelní bohové

Poslední kastou jsou takzvaní „smrtelní bohové“, jež si svojí moc získávají z řad uctívačů. Jak už z názvu vyplývá, mohou zemřít rukou smrtelníka, ale nikdy to není lehký boj. Přesto se alespoň jednou prostřídá tento titul z každé domény. Mají své pevnosti většinou poblíže gigantických magických zřídel, aby byla jejich moc ještě větší. Takzvané „klání s bohem“ je vždy riskantní, ale když uspějí, získají jeho moc, podle některých učenců možná ještě větší.
Tento seznam bude pouze s aktuálními bohy.

Eliris

Bohyně krásy a lstí

Eliria je z dávného elfího rodu „bledého svitu“, který je znám pro oblast Elklůven jakožto nejvlivnější rodina. Je to velmi mocná kouzelnice, jež studovala všechny magické encyklopedie. Už ve svých sto letech se proslavila takzvaným „Potlačení brány zla“, což byla její první lest. Když listovala zakázanými svazky, objevila takzvanou bránu do dimenze plnou krvelačných a mimozemských tvorů. Tu otevřela, v dnes již vypálené, vesnici Lesná. Vždy vyšla jedna bestie o úplňku, takže arcimágové měli s touto bránou problémy. Když vyhlásili odměnu pozvání do kruhu elfích arcimágů, Eliera neváhala a bránu díky temným svazkům zavřela. V tomto kruhu byla něco přes dvě století, když toužila po něčem více. Díky tak vysokém postu bylo pro ní mnohem jednodušší pátrat po dalších svazcích. Díky temným rituálů se zdálo, že je až nadpozemsky krásná a mocná. Díky své kráse dokázala i ty nejbystřejší z oboru oblbnout a tím jemně a nenápadně tahala za nitky na hranicích s lidmi. 

Všem sice bylo zvláštní, proč lidé dávali rodu bledého úsvitu své statky a území a tím rozšiřovali své území, avšak přes lsti Eliris bylo vše smeteno pod práh. Když došla k území, jež patřilo nynější bohyně krásy Mirinie, rozhodla se jí vyzvat ke klání. Z temných svitků ze sebe udělala ztělesnění krásy, ale věděla, že to stačit nebude. Jelikož podle ní lidé neuznají pravou krásu, střádala několik magických křišťálů a před půlnocí, těsně před kláním, uvrhla na lidi i elfy pradávnou kletbu. Když došlo ke klání, lidskou bohyni odpískali. Avšak to podvedená Mirinia ji udělala tak krásnou, že při pohledu na ní každý zešílí touhou o její tvář. Proto vždy nosí masku, která je důkazem jejího podvodu. Možná pro to lidé svým trestancům, jež jsou charismatičtí, dávají takzvanou Elirisinu masku, jež jim ani nedovoluje mluvit.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!