Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Božstva

Bohové, jež jsou v Nirnu známkách, jsou ve skutečnosti pohlceni aurou záhadnosti a tajemna. Dají se roztřídit do různých kast, v každé neexistují pojmy dobro a zlo. Následující nižší kasty jsou všichni myslící rasám více podobní. Možná proto, že právě teď smrtelníci dosáhnou moci stát se alespoň zlomkem toho, co jsou právě bohovéHvězdná čtyřka

První a poslední počet kastou jsou takzvaná „hvězdná čtyřka“, jež jsou známí pro vaše mistrovskou manipulaci s elementy. Nepotřebují být uctívání, jejich moc je prakticky neomezená. Potřebujeme najít mnoho pravověrných druidů , jež je uctívají k udržení Rovnováhy.

Ignirdarám

Král Plamenů

Ignirdarám je bytost, již je přisuzován vznik ohně a celého svého tepla. Je často vyobrazeno buď jako plamen uprostřed pentagonu, svými hroty tvoří pět rudých krystalů, nebo jako muž zahalený v dýmu s křídly fénixe. Dle pověsti přišel hned po své sestře Tericii do oblasti Nirnu. Pak se Nirn stal pouze hořící zemí a po dobu vznikly i vulkány. Dále potom v zápalu sourozenecké rivality stvořil svou planetu, již je nyní známý jako Slunce. Naštěstí vložil do tvorby Slunce mnoho energie, které snadno nezanikne v dohledné době. Přesto jen málo ze smrtelníků ví, jak její uctít rituály a ještě méně tyto rituály připravit.

Ti, jež sídlí v jeho chrámech, považují za Světlonoše . Obyvatelé k nim chodí hlavně v časech, kdy je ohně málo. Ti každou noc rozdělují obrovskou ohniště a lidé si ji mohou pomocí loučí vzít domů. Podle legendy, pokud oheň zhasne během dne, je to špatné znamení.Terície

Královna mnoha Zemi

Terície, někdy označované jako „Stvořitelka“, je známá pro tvorbu Nirnu. Bývá vyobrazená jako půvabná žena tvoří všechny druhy lístků a minerálů. Dle pověsti jako první procitla ze svého spánku. Její procitnutí jí šokovalo, že kolem ní byla jen prázdnota. Při šoku stvořila mnoho planet. Některé, jež pokrýval jen hrubý, šedohnědý kámen, některé, jež pokrývalo rostlinstvo nepřirozených rozměrů. Jako první stvořila něco, co by se dalo považovat za živé, díky svým sestrám Aquirii. Jenže to nemůžeme posoudit, mít rostliny z té éry již nerostou.

Její uctívači se mění na pokraji Pohoří ztracených duší , kde do jisté míry jsou průvodci. Vezměte varují dobrodruhy před horami, které vzali již nespočet životů. Jsou důležití Strážci skal , mají podle vás mnoho názorů nepouštějí nikoho do jiných míst ovlivňují nerostné bohatství.Ventreris

Krále bouří

Ventreris, někdy označovaný jako „Bdící bůh“, je znám pro svou chaotickou moc. Bývá vyobrazen jako sova, jež ve vzezření křídel má tornáda. Na rozdíl od jeho sourozenců stále bdí, pak potom by byly všechny možné světy v nebezpečí. Kdybyste chtěli spal, nevznikl by vítr a námořníci by si o plachtění mohli nechat zdát. Uchování ve stavu bdění je velmi složitý proces, jež je zapotřebí sil celé hvězdné čtyřky. Když se bdící začíná probouzet, jeho sourozenci začnou usínat. Jak každý ví, vítr nemůže existovat sám o sobě. A nyní vítr může rozfoukat oheň, zkorodovat zemi nebo vyplavit vodu z koryt.

Ti, jež uctívají tohoto boha, jsou všichni, krom dalších šílených druidů , označovaných za kult Konce časů . Dělají rituály, jež se normální myslí a špetce lidskosti zdají nepochopitelné. Snaží se Venteria probudit dříve, než zbytek začne spát a nechat ho tak vládnout nad existencí.Aquira

Královna Moří

Aquira, někdy označována jako „Držitelka života“, protože díky vodě může život přetrvávat. Je zobrazována jako mořská panna sedí a kameni uprostřed širšího moře. Dle pověstí procitla díky své sestře Tercírii. Vycítila, že se trápí a vydala se k ní. Při cestách viděla květiny uvadlé, své slzami zavlažila půdu. Tým prodloužil životy bylin a poprvé pochopil svou moc. Přišla k trápící se Tercírii a svým slzám zavlažila umírající flóru v plamenech svých bratrů. Konflikt mezi nimi přetvářel planetu. V tomto období přišla a spustila déšť, aby moc bratra zmírnila.

Ti, jež jí uctívají, jsou všichni velmi vážení. Mezi nimi jsou i klerici, kteří si zvolili cestu života a jejich společnost se rozhodli Zvěstovatelé života . Žijí měnit v ústraní měst a vesnic, kde tvoří vlastní struktury poblíž čirých jezer plných života. Lidé k nim chodí při pomoci s nemocí a vším, co se týká jejich domény.


Pradávní

Druhá nejmocnější, ale téměř neznámá kasta jsou takzvaní „Pradávní“, jež žijí mimo rovinu reality, jak ji známé. Ti, jež je uctívají, dostanou nepřirozenou moc, která může přejít v nástupu šílenství. Pradávní si vyberte místo v materiální sféře, kde můžu zlákat smrtelníky do jejich moci. Povíme si tady jen ty, jež ve vesmíru Nirnu mají vliv, nikoli ti, čekají na svou příležitost.

Qui-Rhagfiyrazda

Snový poutník

Tato entita, stejně jako několik prastarých, nelze běžným způsobem nebo magií zobrazit. Jak už název napovídá, promlouvá k bytosti pomocí snů.

Ti, jež byli vystaveni jeho účinkující, bydlí velmi mocně a nemá z nich se stalo učiteli prestižních magických škol. Většinou však byli z místa, kde vládne chudoba. Přesto ke konci jejich životů je podle některých učených si sám poutník převzetí jejich těla k ohyzným skutkům. A když tak velká moc přejde na smrtelnou bytost, tak po opuštění je jedinec jedním z dalších chovanců v blázinci.

Někteří říkají, že entitě jde pouze o vědění a zisk informací. Jeden z těch, jež se šílenství stalo méně závažným způsobem vypovídal, že ta bytost měnila svůj tvar viditelně, i když černá hmota, která to vytvořila, naprosto splynula s prostředím prázdnoty. Změněná hmota s mnoha tvářemi, které měnily v tvářích nepřirozených a tajemných tvůrců či soch, na prý uvede člověka na hranici příčetnosti.


Setráša

První had

Tato entita je jedna z mála, jež má jen jednu podobu. Podle legendy její vlastní tři potomci uvádějí v Prvopoušti, když byly vyslány zničit existující bytosti. Ti však došli k názoru, že po splnění úkolu by se zbavil i jich, tak se rozutekli do různých částí existence. Většina jeho uctívačů se jej snaží zanechat ve snění, ale ti, jež podlehli těžkým šílenství se jej snaží vzbudit a ukončit tak svět.

Smrtelní bohové

Poslední kastou jsou takzvaní „smrtelní bohové“, jež si svojí moc získávají z řad uctívačů. Jak už z názvu vyplývá, mohou zemřít rukou smrtelníka, ale nikdy to není lehký boj. Přesto se alespoň jednou prostřídá tento titul z každé domény. Mají své pevnosti většinou poblíže gigantických magických zřídel, aby byla jejich moc ještě větší. Takzvané „klání s bohem“ je vždy riskantní, ale když uspějí, získají jeho moc, podle některých učenců možná ještě větší.
Tento seznam bude pouze s aktuálními bohy.

Thokk Grdlils

Posel bouře a krveprolití

  Thokk i s kmenem Grdlils sídlí v horách, jež dělí Citadelu se Zlatým úsvitem. Jeho kmen je jeden z nejobávanějších, jelikož jsou v neustálém konfliktu s ledovou legií. Avšak nejobávanější je jeho sekyra, jež je požehnaná sama bouří.

 

Bryn Mindartis Soveliss Ilphelkiir

Arcimág z Citadely

  Mindartis je již poslední z kruhu Mystiků, jež obývali Citadelu. Jako jediný přežil vzestup Citadely do nebes a to z něj udělalo nejmocnějšího kouzelníka v širokém okolí. Vybudoval akademii, kde se studenti učí všech tajů mystiky.

 

Bimpnollin Waywocket Scheppen

Bojovnice s křídly

Bimpnollin je gnómka z vesničky poblíž Lesní říčky. Díky své víře, že svět může být lepším, když bude ničit zárodky zla, dostala moc, jež kdekdo nemá. Díky mistrovské práci kovářů, jež sídlí v magickém zřídle, má amulet na potlačování zla.

 

Běta Držitelka

Paní lesů a hor

Běta je ze Zlatého úsvitu. Když hledala v lesích magické zřídlo, objevila svojí schopnost se měnit na různá zvířata. Když našla v lese harmonii, rozhodla se svolat radu "bohů". Tam se zavedl zákon, že každý mocný druid, jež má pouto s částí přírody, může této části vládnout. Výjimky, jež překračují toto pravidlo jsou vzácné, jelikož všichni mají z Běty respekt.

 

Akmenos a Kallista Izmarie

Sourozenci chaosu

Akmenos a Kallista jsou z rodokmenu prokletých Izmarie. V mládí provokovali potyčky mezi Pekelníky a ostatními rasami. Akmenos se stal mágem, jež hrdě prohlašoval, že čerpá moc z jeho předků, čemuž nikdo nevěří. Zato Kallista se stala elitní bojovnicí, jež údajně jedním sekem zabila předešlého boha chaosu, když jej bratr pomocí mystiky zaneprázdnil. Jejich názory na jejich vládu byly rozporuplné, tak se rozhodli rozdělit lid. Ti, co šli na sever, se staly Ledovou legií a ti, jež šli na jih Ohnivou legií. Legie se modlí k obou sourozencům, jelikož věří, že na konci stvoří jedno obří království. I když mají vůdci jiné úmysly, cíl je stejný. Zničit nebo dobýt území, jež nepatří Pekelníkům a pak nechat žít ostatní rasy pod jejich nadvládou.
K legii se přidalo mnoho jedinců z ostatních ras, kteří se rozhodli šířit chaos, nebo jedinci, kterým bylo ukřivděno.

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!