Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Knokkelmanden

Sangen om Knokkelmanden

  Når skyggeæggene falder fra Dødens sorte fugl,
Så fryser vi mennesker og kryber i skjul.
Den blodrøde blomst, der lander i mit skød,
Den kalder til liv midt i stanken af død.
  Omkvæd:
Så hør, du gamle Knokkelmand, hold dig vel i hu:
Mange har du taget, men vi er her endnu.
Ja hør, du gamle Knokkelmand, hold dig vel i hu:
Mange har du taget, men vi er her endnu.
  Dit magre skelet kaster skygger overalt.
Du siger du er konge, men ligner kun en pjalt;
En dag så vil du komme til alt, der nu er liv;
Selv os, der her er samlet, skal falde for din kniv.
  Omkvæd:
Så hør, du gamle Knokkelmand, hold dig vel i hu:
Mange har du taget, men vi er her endnu.
Ja hør, du gamle Knokkelmand, hold dig vel i hu:
Mange har du taget, men vi er her endnu.
  Igennem alle tider går dag og nat i ring:
Hvor hvert barn vokser op, står en knokkelmand på spring.
Slægter skal komme, og slægter skal forgå,
Ja alting vil forandres, kun livet vil bestå.
  Omkvæd:
Så hør, du gamle Knokkelmand, hold dig vel i hu:
Mange har du taget, men vi er her endnu.
Ja hør, du gamle Knokkelmand, hold dig vel i hu:
Mange har du taget, men vi er her endnu.

Comments

Please Login in order to comment!