Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

In the last episode of...

Kapitel 1, Røg over Vesturmark   Ting i har hørt om: (Alt er ikke indkluderet, både små og store detaljer der kan være vigtige mangler)   Karakterer:
 • Aristot Timan - Sankt Vestur Kirkes hoved-alkymist, har nævnt for Balta og Fwidd at han gerne vil have rall med tilbage fra missionen.
 • General Elowen - Sankt Vester Kirkes general og midlertidige leder, indtil Fader Bakos kommer tilbage.
 • Sander - Undercover Lich
 • Fader Sandor Bakos - En af lederne af Ignis Hasta
 • Tonik og Kisaii - Børn fra skoven ved Kjenngart (Kisaii hed før Santra, men har ændret det da jeg indså hvor mange San- navne jeg har brugt...)
 • Bulldrun Yarkshire
 • Vevina Piares Del Kjenngart - Hertuginde af Kjenngart, har inviteret til middag
 • Viranos
 • Runón - Aasimar ridder af Gandrian for Ignis Hasta. Terry Cruz hvis han var hvid og blessed
 • Mira Von Kaslov - Søster til Leslo
 • Leslo Von Kaslov, Kaspar Von Palmyra og Vesh - De tre blodhunde
    Steder:
 • Nihildor - Hele verden hvor Nigmirs lys rammer.
 • Gandria - Centeret af Nihildor og det imperie der dækker det meste af verdens lande.
 • Syl Nakai - Skov/jungle kontinent der ligger længst til vest i Nihildor. Ikke en del af imperiet.
 • Thauheim - Nordligste land, mest bjerge og øgrupper.
 • Zahir - Sydligste land, mange tøre sletter men også kyster.
  Gandria imperiets hovedlande, opkaldt efter Gandrians 3 døtre:
 • Vesturmark - Vestligste land og hvor i befinder jer nu. Meget landbrug, fyldt med makker og bakker. Bliver af nogle set på som "Gandria's Bonde-røvsstat (Jylland)".
 • Tyrolien - Strækker sig fra midt-Gandria til Østerkysten. Har ofte ikke det bedste vejr, men går meget op i nobilitet og ridderlighed.
 • Cybilla - Det største land hvori den oprindelige provins Gandrian kom fra lå i.
  Andre steder:
 • Sankt Vestur Kirke - Kloster hvor Ignis Hasta holder til i Vesturmark. God udsigt.
 • Kjenngart - By i Vesturmark i blev sendt til.
 • Loch Kjenn - Sø med spooky fisk
 • Vikssund - Største by i Vesturmark
 • Tempus - Gandria's Kapital, ligger i Cybilla
  Grupper og konflikter:
 • Ignis Hasta - Mere radikal og militant gren af Gandria-troen. Optræner blandt andet blodhunde til at beskytte imod monstre og udvide Gandrians Flamme.
 • Aduns Hammer - Tættere på en forsamling af politi og dommere, end en kirke
 • Goblinerne
 • Bastarderne - Bastardfødte i har hørt raider Vesturmark
 • Viator Kollegiet
 • Lanius Syndikatet - Kriminelle syndikat
 • Kanariefuglenes Korps - Dem der vogter bjergene
  Bastardguder (Fra A til Z hehe(Fordi de hedder Ai og Zatl)):
 • Ai - Ravnen
 • Sucaria - Forrådning, sexsygdomme, "filth", lyst
 • Zatl - Slangen
 • (Der en en del flere men de har ikke været nævnt)
    Guder:
 • Nigmir - Den første gnist
 • Rina - Skaberen af liv (som er død)
 • Adun - Stiens Smed/ Lovbringeren
 • Virasill - Væveren/ Skaberen af floder og magi
 • Gandrian - Det Flammende Spyd/ Frigøreren og eroberen
 • Andre??? - Der er et par flere guder i ikke har hørt om endnu
 • Emil Egevang Thaulow - All of the above


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!