BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Mundana

Created by

Detta är min tolkning av den värld där Eon IV utspelar sig. Detta är en värld där riken skapats, för att sedan gå under och efterlämnat ruiner, sagor, myter och förlorade kunskaper. Allt har ett förflutet och var man än tittar kan man finna spår från det som varit innan.   Mitt Mundana är en medeltida low-fantasy värld med magi, vidunder, demoner och drakar. En uppsjö av riken och organisationer med olika ideologier och filosofier. I denna värld kan man jaga vidundret som tagit barn och kreatur i bergsbyn, söka försvunna skatter och reliker i gamla civilisationers ruiner eller utmanövrera rivaliserande organisationer och grupper i någon av Mundanas sprudlande städer.   Mitt Mundana är en värld fylld av smutsig realism, det är en värld av gråskalor, där linjen som delar godhet från ondska skär genom varje varelses hjärta. Varken absolut ondska eller godhet existerar i den traditionella bemärkelsen. Det finns individer, deras handlingar och dess konsekvenser. Mundana är likt den grymma verkligheten med alla dess avigsidor.