Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Meleran

Kasım 603

Created by

Meleran, aldığı her nefesi üzerinde yaşayan halklarada hissettiren, canlı bir dünyadır. Oldukça nazlı ve alıngan bir yapısı olduğu gibi kendi arkadaşlarına da düşkün olan bu dünyanın yakın zamanda kaybettiği çok değerli bir arkadaşı sonucu gireceği kişisel bunalım, ev sahipliği yaptığı tüm halkları içinden çıkılmaz şekilde etkileyecektir.   Bu sayfa, Meleran setting'i altında yer alan, birbiri ile uzaktan yakından pek çok ilişkisi bulunan bir grup oyunun aktif verilerinin bir arada tutulacağı, oyuncuların ve oyun yöneticinin içerik ve veri paylaşımları ile zenginleşerek ilerleyecek, mevcut oyun loglarının da sürekli işlenerek büyüyeceği bir sayfa olarak planlanmıştır.

Meleran has 0 Followers