Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Ar'ger Gor Fy'el

Ar'ger Gor Fy'el

"Někteří mě považují za nejmoudřejšího a milují mne. Dostal jsem komplimenty od nejrůznějších bytostí a bohů, že jsem méně sobecký než Fénix. Moudrý?-možná, nesobecký?-mám strach, že nikoliv, jak řekl kdysi jeden můj...známý- Každý z nás je uvnitř prohnilý."   "Some people consider me for the most wise and simply love me. I've been complimented by various creatures and even gods for my non selfishness they said I'm less selfish than the fenix. Wise- maybe, not selfish- no, I'm afraid. One of my old… acquaintances told me- Everyone is rotten inside.   - Ar'ger Gor Fy'el

Physical Description

General Physical Condition

Považován za nejvíce inteligentní bytost na světě.

Body Features

Pokožka má barvu čerstvého medu.

Mental characteristics

Education

Studoval na nejprestižnějších školách elfů a snažil se 200 let o pochopení existence samotné-bez úspěchu. Považován za nejinteligentnější smrtelnou bytost.

Accomplishments & Achievements

Jako jediný dokončil školu ve Ar' Meru.

Failures & Embarrassments

Pokusil se o pochopení "bytí" bohužel bez úspěchu.

Species
Elves
Year of Birth
25
Biological Sex
Male
Sexuality
He's an asexual.
Eyes
Light Blue
Hair
Long blonde
Height
2.05m
Weight
80kg

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!