Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Medius

Created by

Vstupuješ do temného krutého světa. Nic není dobré a ani zlé a každý má svou pravdu. Svět je zničen vzájemnou nenávistí. Války pustoší země a ti co je přežijí trpí kvůli hladomoru a nemocem. Nastala doba temna, doba ve které bratr zabije bratra, syn svého otce a rodiče posílají své děti do lesů, aby se sami dokázali uživit. Ve světě zůstalo pramálo nesobeckých lidí, a ti jsou zabíjeni pro svou slabost a naivitu. Magie je už jen zřídka využívána pro dobrou věc jako je léčení. Kruté kletby sesílané z čisté nenávisti nejsou tabu. Lidí jenž dokáží použít magii mnoho není. Smilstvo, vražda, strach to vše a mnoho dalších i více odporných hříchů naleznete v tomto světě.