Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Księstwa Graniczne

Stworzone przez

Zespół Redakcyjny

Konglomerat państewek, które nieustannie zmagają się, aby przetrwać.
W tym celu najeżdżają się, zawierają sojusze, zrywają je, zdradzają się wzajemnie i walczą o przetrwanie w okolicy zdominowanej przez orków, gobliny, nieumarłych, potwory i osobników którzy najpierw działają, a potem myślą o konsekwencjach...

Księstwa Graniczne has 15 Obserwujący