Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Saint Lisse

"Prachtig! De schepen die langzaam de haven in glijden, de morgenzon op het stille water van de rivier, de koopmannen die hun waren aanprijzen! Vroeger toen ik hier met mijn vader kwam stonden we altijd vroeg op om de eerste boten aan te zien komen en gingen we daarna naar de markt om een pastij te kopen, en blauwader op brood. Muzikanten met pluim op hun hoed op elke straathoek om je een serenade te zingen. En op zomeravonden werd er gedanst aan de kade, elke zaterdag! Bij Gaia, wat zou ik nu graag in Saint Lisse zijn!"   -Aimée


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!