Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Raquenos

"Nou, verveeld raakt u zeker niet! Ondanks dat het net een klein tikkeltje kleiner is dan Macreux lijkt er altijd wel iets te doen. Dat is ook het leuke, natuurlijk, als men in een land woont waarbij iedereen nét een ander accent heeft en dat ruim voldoende reden is om zich volledig arelaxed tegen elkaar te gedragen. Ziet u, voor u of mij lijken ze allemaal exact hetzelfde: zongebruind, iets te gepassioneerd, niet vooruit te branden als er daadwerkelijk iets moet gebeuren... Maar voor hen onderling is dat een zeer, zeer andere kwestie. Haast per definitie haat men het dorp verderop, omdat zij exact dezelfde feestdag vieren maar dan met net een andere naam, bijvoorbeeld. Of ze rijpen de wijn niet lang genoeg, of juist net te lang. Enfin, uiteindelijk komt het er op neer dat als u zich lekker zetelt aan een pleintje in Raquenos, goed glas wijn besteld, olijfje er bij, het hele gedoe, dan zult u zien dat er zich elke paar minuten weer een prachtig spektakel ontknoopt van temparamentvolle zuiderlingen die het ene moment slaande ruzie hebben en elkaar daarna op de wang zoenen van vreugde. Prachtig."   -Yuri

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!