Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Nattanz

"De moerasmensen uit Nattanz moet men niet onderschatten. Ondanks hun zeer matige kleurkeuzes en het gebrek aan enige echte industrie of landbouw weten ze tegen alle verwachtingen in toch het graafschap goed te onderhouden. Dat hier soms enigszins acherbakse technieken voor uit de kast moeten worden getrokken is dan toch jammer."


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!