Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Macreux

"Ik zal u toegeven, het kostte me enige moeite om te leren navigeren in het klimaat van Macreux. Hoewel ik me zeer spoedig volledig op mijn plek voelde in één van de vele Cafés die de gigantische stad rijk is, was bekend raken met de omgangsvormen van de aristocratie een zeer ander verhaal. Gezien mijn zeer bescheiden afkomst had ik het enigszins naïve idee dat de Koningin het land regeerde en dat de rest van de adel de luxe had om de dagen te slijten met een cognacje en escorts, maar dit bleek helaas niet waar. Weer een toekomstdroom om gedag te zeggen, dus. Maar nee, het blijkt dat al het plezier van steenrijk zijn teniet wordt gedaan door een constante dreiging om de politieke macht van het huis te doen verminderen en dus is men genoodzaakt om dag in, dag uit te netwerken, snode plannen te smeden en achter gesloten deuren geheime deals te houden. Bizar."   -Yuri


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!