Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Kerouatz

"Kerouatz is het graafschap met het grootste aantal elven en de huidige graaf is zelf half-elf. Naast dat dit betekent dat ze niet te vertrouwen zijn geeft dit zo nu en dan confict met de Walckenaers gezien de Kerouatzi weigeren Ivescus als heiligste van de Vespers te zien. Het vakmanschap en magische kennis van dit graafschap mag echter niet ontkend worden en is zeer belangrijk voor het koninkrijk.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!