Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

De Vespers

"Ivescus bracht het licht. Abraxas bracht het donker.
Gaia bracht het scheppen en Occator bracht de kracht.

Esris bracht geheimen.
Mia Mea bracht een lach.
Zezzize bracht de schoonheid en de sterren in de nacht.

Even was er vrede. Even stond het stil.

Maar Malahu brak de wereld gaf ons allen vrije wil."


-Het Witte Boek, 112-116

Summary

Voornaamste pantheon van Ierhu. Alle Vespers genieten wijdverspreide aanbidding, maar per locatie verschilt het onderlinge belang van verschillende Vespers enorm. Naast de grote acht worden er allerhande Vespers Minor aanbeden. Deze zijn vaak gebonden aan een locatie of hebben een zeer specifiek domein zoals Merzexx, god van palingvissers.  


In de Corische landen (Bieszenthal, de Kroonlanden en Bresnië) wordt een rigide pantheon aangehouden waarbij Ivescus als Heiligste de Heiligen wordt gezien. Ook worden daar de Vespers ingedeeld op basis van alignment, te weten:

LG: Malahu NG: Ivescus CG: Mia Mea
LN: Gaia TN: de mens CN: Occator
LE: Esris NE: Abraxas CE: Zezzize

Hierin is duidelijk het anti-magie sentiment van de landen te zien wat met name in Bieszenthal zeer naar voren komt. De evil vespers worden wel gezien als een belangrijk deel van de wereld, maar meer als een necessary evil. Openlijke aanbidding van één van deze goden zal daar lastig zijn.
In de rest van Licene wordt dit onderscheid minder gemaakt. Ivescus wordt daar gezien als gelijkwaardig aan de andere goden en wordt even veel geassocieerd met discipline en macht als met goedheid en schepping. Volgelingen van Esris en Abraxas worden enigszins gewantrouwd, maar openlijke aanbidding gebeurt wel. Ook aan hen zijn er tempels te vinden in de meeste grote steden en op sommige plaatsen in het platte land. Er wordt geen alignment per god geassocieerd en het gaat meer om persoonlijke betekenisgeving die bij een god hoort. Esris wordt evenveel geassocieerd met vergif als met geneeskunde en Occator wordt geassocieerd met zowel de warmte van een haardvuur en verkrachting dus je weet het nooit zeker natuurlijk.


Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under De Vespers


Comments

Please Login in order to comment!