Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Bieszenthal

"Bieszenthal onderscheidt zich van de andere stadstaten door hun absentie van een monarchie. Sinds hun nederlaag in de driejarige oorlog en het aansluitende overlijden van hun gehele koninklijke lijn kiezen de edellieden onderling een leider van Bieszenthal. Sinds '83 is dat Marie Elswaard-Burgsteen. Al met al een adequate leider om aan de helm te staan, acht ik. Ze zet veel in op handel met het Settlement om zo de gebrekkige economie iets te stimuleren. De industrie en nijverheid komt in Biesz zelf enigszins op gang, maar de bevolking is nog steeds straatarm. Het land is eigenlijk te heuvelig en te koud om op grote schaal landbouw te plegen en die absolute afkeer van magie zal ook niet helpen. Met dat arrogante gedrag kom je nergens, immers. Hoe ze ooit de macht van de Heenlanden hebben kunnen trotseren blijft me een raadsel."   -Marcant

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Articles under Bieszenthal


Comments

Please Login in order to comment!