BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Ialar

818

Created by

Ialar to świat, w którym prawie cała powierzchnia planety zbadana została przez rozumne rasy ludzi, elfów, krasnoludów i innych. Mimo to, tych parę miejsc opierających się nadal badaczom i poszukiwaniom przygód kusi i mami obietnicami potężnych magicznych sekretów i zapomnianych technologii. Podobno to właśnie w tych nieodkrytych zakątkach tkwią wskazówki, które mogą wyjaśnić, co wydarzyło się w Zapomnianej Erze.
Powierzchnia planety może być dość dobrze zbadana, lecz sieć podziemnych tuneli zwanych Podciemniem nadal skrywa w sobie niezliczone tajemnice. Niektórzy mówią nawet, że gdzieś tam w trzewiach planety znajduje się przejście do innego, zupełnie obcego świata. Ile jest w tym prawdy, ciężko jest stwierdzić, lecz co roku nie brakuje śmiałków próbujących odkryć sekrety podziemi, nie dając się przy tym zabić.
Gdyby tego było mało, niedawno nad całym globem widoczna była krwistoczerwona kometa. Badacze, astrologowie i zwykli mieszkańcy zachodzą w głowę, co może oznaczać jej przejście, nikt jednak nie ma wątpliwości, że w ruch wprawione zostały siły, które ponownie odmienią oblicze tego świata.

Followers ( 0 )