Hyborialainen aika

Mantereen luoteisosa Hyboria on pääasiassa hedelmällistä ja leutoa tasankoa, ja sitä hallitsevat hyborivaltakunnat: Akvilonia, Nemedia, Brythunia, Hyperborea, Koth, Ofir, Argos, Corinthia sekä Reunavaltakunta. Näissä maissa puhutut kielet muistuttavat läheisesti toisiaan. Akvilonian läntisimmän maakunnan muodostavat Bossonian rajamaat; sen länsipuolella sijaitsee akvilonialaisten uudisraivaajien asuttama, Westermarckiksi kutsuttu maakaistale, jonka jälkeen alkaa barbaaristen piktien karu erämaa.   Hyborivaltakuntien itäpuolella on Zamoran valtakunta ja lounaispuolella Zingara, joiden kansat sukulaisuuden puutteesta huolimatta muistuttavat toisiaan sekä eksoottiselta kulttuuriltaan että ulkonäöltään. Pohjoisessa sijaitsevia "lumisia maita" asuttavat Vanaheimin vanirit ja Asgardin æsirit, joiden maita kutsutaan myös yhteisnimellä Nordheim. He ovat jatkuvassa sodassa niin Hyperboreaa kuin Conanin kotimaata Kimmeriaakin vastaan. Kimmerian Howard kuvaa maailman ankeimmaksi kolkaksi, jonka kukkuloita peittävät synkät metsät. Etelän hyboreille nämä seudut ovat lähes myyttisiä. Yhtenäisiä valtioita ne eivät muodosta.   Hyborian itäosissa kohoavat kukkulat ja vuoret. Vielä idempänä sijaitsee suuri Vilayetin sisämeri, joka ulottuu lähes koko matkan mantereen etelärannikolta pohjoisille tundrille. Kukkuloiden ja Vilayetin väliin jää laajoja kozak-paimentolaisten asuttamia aroja, sekä pohjoisempana ja etelämpänä aavikoita. Myös Hyborian eteläpuolella on tasankoja, joilla asuvat shemiittinomadit. "Shemin maiden" länsirannikolle on rakennettu myös kaupunkeja. Etelässä ne rajoittuvat suureen Styx-virtaan, jonka eteläpuolisille aavikoille levittyy muinainen Styygian valtakunta.   Styygian aavikon eteläpuolella alkavat ensin savannit ja sitten valtavat viidakot, joilla sijaitsevat ns. "mustat kuningaskunnat". Näistä suurimmat ovat Amazon, Kush, Atlaia sekä Zembabwei. Alueella on myös useita pienempiä valtakuntia, ja sen länsirannikko tunnetaan "mustana rannikkona". Mustan rannikot muutamat kaupunkivaltiot käyvät kauppaa pohjoisemmasta tulleiden kauppalaivojen kanssa; sisämaassa mustan rannikon alue on lähinnä harvaan asuttua viidakkoista erämaata. Conanin aikana monien mustien kohtalona oli joutua pohjoisempien kansojen orjiksi.   Sinisen idän kansoista tutuin hyboreille ovat paimentolaiskansa hyrkaanit. Hyrkaanit ovat levittäytyneet koko Vilayetin ja mantereen itärannikon väliselle alueelle; sisämeren lounaisrannalle hyrkaanit he ovat perustaneet Turanin valtakunnan. Muita merkittäviä valtakuntia idässä ovat hyboriasta kaakkoon sijaitseva, tasankojen vauras Vendhya sekä itäinen, viidakoiden peittämä Khitai.   - Wikipedia

Hyborialainen aika has 1 Seuraajia

Kampanjat

Sukuvelka

Savage Worlds

shemiläinen karavaani Styygiasta Puntiin

Hahmot