Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Centrální halamarská marka

Centrální Halamarská Marka je jedna z nejdůležitějších oblastí Halamarské knížectví. Rozprostírá se do všech směrů od hlavního města Halamar. Správu za Centrální Halamarskou Markou má přímo Kníže Jáchym Halamar osobně. Centrální Halamarskou Markou protéká ze severu na jih Zlatá řeka a ze západu na východ Vlňava, která se v Halamaru vlévá do Zlaté řeky, Další větší řekou je Střela, která teče ze severu na jih a vlévá se za Železné Údolí do Vlňavy. Centrální Halamarská Marka má ve své působnosti města Železné Údolí vesnice Poruba , Dubá , Plánice , Kucíny a přístavní město Konečná. Na území Centrální Halamarské Marky stojí i sídlo Lovci přízraků jejich sídlo Klášter Dlouhá stráň . Do Halamaru vede Královská cesta cesta z východu a pokračuje dál na jih, spojuje království, Halamar a elfí říši.
Typ
Geopolitical, County / March

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Komentáře

Please Login in order to comment!