BUILD YOUR OWN WORLD Like what you see? Become the Master of your own Universe!

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Polandská republika

Východní část Qenderlandu

Bartozs: "Vítek i Czosnek powiedzieli, że... Kurwa. Ale kiedy... Komandorze..."   Dowódca Husarski: "Jego Bóg! Kurwa! Skradzione prowianty, pieprzyć twoją matkę, kurwa... Ooo, kurwa!"   Husarski dowódca myśli przez chwilę, a potem: "Nieważne, ukradniemy zaopatrzenie piechocie."   Bartozs: "Cóż, nie wiem, kurwa. Czy to zadziała?"   Dowódca Husarski: "To przejdzie. Wiesz dlaczego?"   Bartozs: "Nie."   Dowódca Husarski: "Ponieważ jedziemy. Jesteśmy huzarami."   Bartozs: "O, kurwa, kurwa!"
 
proviantní důstojník Bartosz Erminski se zpovídá svému nadřízenému ze zpronevěry* části proviantu v předvečer bitvy o nezávislost Polandie
*ze zpronevěry byli později obviněni Polandští Pšonci
**ponecháno v původním znění polandského dialektu
  Největší z qenderlandských lidských říší, vznikla sjednocením kmenů a městských států Husarů (původem jízdní lidské kmeny z povodí řeky Poland), polandských kozáků (původem kočovní válečníci z polandských plání), hornopolandských Gopniků (původem tvrdí lidé ze Siberiye), severských barbarských nelidských kmenů (všemožný mix národů a kultur ze severu) a polandských Pšonků (halflingové z povodí řeky Poland).   K úspěšnému sjednocení tehdejších národů do dnešní Polandie přispěly první pogromy na Elfy, které spustily velkou migraci Elfů napříč kontinentem směrem na východ. Místní národy se touto migrací dostaly do ohrožení a proto se jejich zástupci dohodli na sjednocení. Proces byl sice komplikovanější, ale svůj účel to splnilo. Polandia se poté přidala k tehdejšímu vůdci lidí v lidsko-elfských válkách - Erminfriedovi Sličnému. Ten od svých polandských spojenců očekával "větší zápal a vášeň" pro pogromy na Elfy, ale Polandia je národ, který oportunisticky obejde pravidla a vše tak nějak... ano - doslova ojebe... Elfům tak v Polandii dali možnost volného pohybu přes jejich území - za patřičné poplatky. A nakonec to vedlo k prodeji části východního území Stříbrným Elfům.   Teď ale prakticky!   POLITICKÝ SYSTÉM   Hlavním městem je Mokban.   Státním zřízením se jedná o jakousi prvotní formu republiky. V čele státu stojí vládce s titulem "Dobrobogzsski", jehož funkce je velmi podobná monarchii, jeho pravomoc je však omezena soustavou tribunálů, které zastávají funkci moderní vlády a parlamentu.   Současný vládnoucí rod je rod Czosneků Velkomožienských.   Tribunály jsou pak:  
  • Polandský tribunál
  • Niezhnogrodský tribunál
  • Tribunál Pánů Pšonků
  • Tribunál Jinokrevců
  Jedno rčení hovoří o tom, že Polandia neumí fungovat jinak než jako chaos a bordel. Přísloví je pravdivé, stát však drží poměrně dobře pohromadě.   PRÁVO   Výsadní postavení zde pak mají Husaři, původem jde o jízdní část armády, která postupem času nabrala také moc politickou. V současné době jsou v čele armády, zodpovídají za dodržování zákonů a pořádku lokálně a řídí soudní systém v podobě Husarského lidového soudu. Vlastní tribunál však Husaři nedostali kvůli omezení jejich moci a kvůli jejich lepší motivaci k vojenské efektivitě. Stále se jedná o jednu z nejlepších jízd v civilizovaném známém světě.   Středobodem celé Polandie se stalo rčení "Před Bohem sú si všetci ludia rovni." což sice způsobilo omezení rasismu - každá rasa je souzena Bohem stejně. Tam, kde vymizel rasismus, nastupuje však primitivní soudnictví pomocí lidové moudrosti. Pokud je tedy například člověk podezřelý ze zločinu, Polanďané ho topí v kleci.   No a pokud přežije, pomohl mu k tomu Bůh a zachránil ho. Pokud se utopí, byl vinen a Bůh se na něj vykašlal.   Nutno podotknout, že úspěchy polandského soudnictví jsou ohromující - za celou historii Bůh pomohl jen velice málo lidem - ostatní byli prostě vinni. Po právu obviněni. Podrobení zkoušce... Stačí málo. Stačí, aby souseda udal jeho soused s tím, že má podezření na to, že ho jeho dcera uhranula a donutila prohrát peníze v kartách.   Bůh vidí úplně všechno.   Dcera se topí, rodina společně s ní jako odstrašující příklad.   Systém funguje. Bůh tě vidí...hlavně, když masturbuješ, sedí pak vedle tebe a kroutí hlavou...   No a tam, kde Polandii nevadí nelidské rasy, tam jim vadí "nepřirozené vlastnosti". Takže všichni mágové, vědmáci, léčitelky,...   Oheň pálí, voda studí a dusí, kůly se zarážejí do řití a postupují vnitřnostmi.   NÁBOŽENSTVÍ, KULTURA A VZDĚLANOST   Náboženství: Radikální věřící v Erminfrieda Sličného (s úpravami)   Milující Bůh není nikdo jiný než Erminfried, není však úplně jasné, jak se z pozice historické osobnosti dostal až do pozice Boha, je však známo, že erminfriedské učení je zde modifikováno vlastními polandskými texty, které nejsou oficiálně uznané církví.   Najdeme zde také vlastní polandské náboženské řády, polandskou inkvizici a tak podobně.   Kultura? Ano! Polandia pálí tu nejlepší známou kořalku, která se v některých končinách pije jako voda.   Dále z Polandie pochází množství světoznámých bardů.   Vzdělání v některých krajích poněkud stagnuje, dokonce ani u šlechty není zaručena gramotnost. Přesto je v centru říše poměrně známý výzkumný institut a dokonce několik univerzit. I přes jejich četné poznatky v mnoha oblastech výzkumu jim ale není přikláněna pozornost, kterou zasluhují...   A samozřejmě nesmíme zapomenout na chov koní - zde prostě pořídíš toho nejlepšího koně, jaký celý širý svět zná!   MÍSTNÍ A ZAHRANIČNÍ POMĚRY   Neutrální vztahy s Falzen-Linenskými, spojenectví s Chevalierským královstvím - Husarská jízda tvoří několik pluků v armádě spojence a pomáhá ve válce s Orky.   Problémy v severní Paganské oblasti, kde po válkách s mágy skrze trhlinu pronikají na náš svět tu a tam bestie z jiných končin nebo dimenzí.   Na severu v horách se pak země potýká s nájezdy lidožravých ogrů, proti kterým bojuje specifická husarská kohorta a mnoho dalších žoldáků a dobrodruhů.   Na východě pak sice stále platí pakt o neútočení s Elfy, pánem Elfů však také není zrovna Čaroděj Dobroděj a tu a tam hranici překročí něco, co není z našeho světa nebo, tu a tam "jen" elfští otrokáři.   V centrální Polandii pak žije početná komunita Lesních Elfů - potomci těch, kteří přežili pogromy. Vytvořilo se zde postupem jakési ghetto v přírodě a nikdo přesně neví, co to bude znamenat pro budoucí dění.   A velmi známí jsou také Polandští Pšonci, kteří konkurují Cechu obchodníků. Je to levný, kup to, to je jejich motto. Draze prodat, šmelit, krást, ojebávat. Seženeš od nich cokoliv, ale nesmíš se ptát, komu to bude chybět. A že tu opravdu seženeš roztodivné věci...
BONUS PRO HRÁČE   1. Co je doma, to se počítá: +10 Stealth   2. Koňáctví v krvi: +10 Riding   3. Rozlehlé pláně Polandie: +10 Survival
JAZYK A DIALEKT  
  • Obecná germanika (Obecná řeč)
  • Církevní germanolatina (Oficiální církevní dialekt)
  • Polandský dialekt
  • Kozácký dialekt
  • Pšonkský dialekt

Remove these ads. Join the Worldbuilders Guild

Comments

Please Login in order to comment!